Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

máme před sebou poslední měsíc tohoto roku, a tak je ideální čas pro jeho rekapitulaci. Tento rok byl výjimečný hned z několika pohledů. Kromě tradičních bezplatných vzdělávacích seminářů Jak to dělají jinde (celkem 16 sympozií s účastí kolem 800 posluchačů), jsme nově pořádali semináře zaměřené na Praktickou správu domu. Tyto semináře navazovaly na úspěšné semináře věnující se novému občanskému zákoníku v kontextu bytového spoluvlastnictví, které jsme pořádali v letech 2014 a 2015. Semináře Praktická správa domu, tak kromě legislativy související s fungováním SVJ a BD, nabídly nově i komplexní informace z oblasti hospodaření, účetnictví a technické správy budovy. Celkem jsme letos uspořádali 7 seminářů po celé ČR pro zhruba 130 zájemců.

Významným počinem letošního roku byla Mezinárodní konference Tepny domu, kterou jsme pořádali a o které jsme Vás informovali ve speciálním Elektronickém zpravodaji. Konference proběhla pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Soboty, MV ČR, MPO, SFRB a Jihomoravského kraje. A ve dvou dnech nabídla účastníkům odpovědi na otázky týkající se problematiky technického zařízení budov (TZB). Téma renovace a modernizace vnitřních rozvodů v bytových domech přivedlo na konferenci kolem 200 účastníků z řad bytových domů, správcovských organizací a zástupců státní správy. Hojná účast nás utvrdila v tom, že problematika TZB je tématem aktuálním nejenom pro bytové domy, ale i pro správcovské organizace a zástupce státní správy, a je nutné v této oblasti šířit osvětu a prohlubovat zájem veřejnosti o stav TZB. Proto můžeme už nyní avizovat, že i v příštím roce budeme konferenci opět organizovat a v průběžně Vás budeme informovat o všech novinkách.

Kromě pořádání vzdělávacích sympozií, seminářů a konference jsme poskytovali v průběhu roku subjektům z SVJ a BD poradenství a služby související se správným chodem bytového domu. Stále nabízíme zpracování vzorových stanov SVJ dle NOZ, termovizní snímkování pro odhalení tepelných ztrát či domovní internetovou nástěnku, jako efektivní nástroj k lepší komunikaci v domě.

Pomocnou ruku v řešení problémových situací v bytovém domě jsme nabídli velkému množství zástupců vedení SVJ a BD a věříme, že tak budeme moci činit i v tom roce následném.

Před námi je adventní období, proto Vám všem přeji jeho klidné prožití s těmi nejbližšími.

 

Ing. Petr Němec

šéfredaktor a předseda spolku Pro náš dům