Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Skutečně zdravá jídelna

- nový program pro zkvalitnění školního stravování

Program Skutečně zdravá jídelna občanské iniciativy Skutečně zdravá škola nabízí jídelnám možnosti a know-how, jak zkvalitnit přípravu pokrmů v oblasti původu a kvality použitých surovin. Od jídelen vyžaduje přechod na kvalitní čerstvé suroviny se známým a ideálně regionálním původem. Jídelny zapojené do programu plní předem stanovená kritéria, Bureau Veritas kontroluje jejich plnění. Certifikát Skutečně zdravá jídelna proto dává strávníkům jasně na vědomí, že jedí jídla výživově kvalitní, chutná a v maximální možné míře z lokálních potravin a sezónních surovin.


Účast v programu Skutečně zdravá jídelna poskytuje jídelnám nezávislé ověření, že podnikají kroky ke zvýšení kvality nabízených pokrmů jako je např. příprava jídel z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu, bez použití polotovarů a aditiv. Program tak poskytuje hostům jídelen záruku, že pokrmy jsou připravené z kvalitních primárních potravin a že nebylo použito nezdravých aditiv, GMO a transmastných kyselin.

Jak program Skutečně zdravá jídelna pomůže změnit vaši jídelnu k lepšímu? Proč by se měla vaše jídelna stát Skutečně zdravou?

Zapojení do programu komplexně řeší stravování, zlepšuje jeho kvalitu, což zvyšuje atraktivitu jídelny a prestiž a angažovanost pracovníků jídelny. Díky programu splní jídelna požadavky na sledovatelnost, integritu a jasný původ potravin a zlepšuje tak zdraví strávníků. Plnění kritérií je prověřováno nezávislým auditem, prováděným mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas.  

„Poskytovatelé stravovacích služeb zapojení do programu jsou kontrolováni, zda splňují vysoké standardy na původ a kvalitu použitých surovin dle stanovených kritérií Skutečně zdravá jídelna,“ upřesňuje Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka pro oblast potravinářství, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

„Program nastavuje jídelnám konkrétní cíle v souvislosti s možností tří úrovní osvědčení: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí jídelna splnit v oblasti kvalita jídla a místo jeho původu,“ vysvětluje Tom Václavík, odborný garant programu Skutečně zdravá jídelna.

V současné době je program určen pro jídelny, připravující pokrmy v rámci školního stravování. V blízké budoucnosti bude program dostupný i dalším poskytovatelům hromadného stravování v podnicích, nemocnicích, domovech seniorů a na úřadech.

Školní jídelny v Česku odmítají vařit z náhražek a polotovarů, nelíbí se jim současná pravidla stravování

V Česku přibývá škol, které obracejí vzhůru nohama stravovací programy svých jídelen. Odmítají vařit z polotovarů a náhražek, upřednostňují čerstvé a lokální suroviny. Nová pravidla školního stravování dosud zavedlo přes 200 škol, které vaří pro 40 tisíc dětí, žáků a studentů. Ke změně je inspirovala občanská iniciativa Skutečně zdravá škola se svým stejnojmenným bezplatným programem. Dodržování systému nákupu kvalitních potravin a použitých surovin kontroluje nezávislá certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas.

Školní jídelny zapojené do programu Skutečně zdravá škola musí dodržovat předem stanovená kritéria, jejich plnění kontroluje inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas. „Od jídelen vyžadujeme prokazatelné plnění Kritérií pro skutečně zdravé jídelny. Tato Kritéria stanovila občanská iniciativa Skutečně Zdravá škola. Znamenají přechod na kvalitní čerstvé suroviny s ideálně regionálním původem. Pokud škole udělíme certifikát, dáváme tím rodičům jasně na vědomí, že jejich děti jedí výživově kvalitní a chutné pokrmy lokálního původu. Procesy zajištění stravování ve školách musí být systémově nastavené a jejich dodržování stabilní a dlouhodobé, to je základní podmínka pro udělení certifikátu,“ říká na závěr Kateřina Lacinová z Bureau Veritas.

 

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností: 

  • certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
  • certifikace produktů:  PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
  • verifikace:  GHG
  • inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

certification@bureauveritas.cz

www.bureauveritas.cz

www.bvtraining.cz