Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Adapterm – výhodný způsob šetření energie

S indikátory spol. Techem šetříte asi 15 % nákladů na teplo, s adaptermem docílíte úspory nejméně 23 %

Otopné soustavy jsou standardně řízeny v závislosti na venkovní teplotě. Skutečná potřeba tepla není přitom zohledněna. To vede k tomu, že otopná soustava dodává více tepla než je aktuálně požadováno a to vede ke zbytečně vysoké spotřebě tepelné energie.

Řešením pro snížení nadbytečné dodávky tepla je cenově výhodný a energeticky úsporný systém adapterm od Techemu. Nezávisle na tom, zda se topí lokálně plynem nebo prostřednictvím dálkového vytápění, stará se adapterm o to, aby otopná soustava dodávala pouze tolik tepla, kolik je uživateli domu požadováno. Výsledkem je permanentně optimální teplota přívodu, což vede k úspoře energie cca 8-10 %. Samotní uživatelé nezaznamenají změnu: budou topit jako dosud a pocítí stejnou tepelnou pohodu, na kterou jsou zvyklí.

Základem adaptermu jsou informace získané z našich rádiových indikátorů topných nákladů, které jsou namontovány na radiátorech. Tyto informace přijímají datové sběrnice, které pak prostřednictvím vlastního namodelovaného algoritmu vypočítávají skutečnou potřebu tepla uživatelů.

Modul adaptermu, který je přímo spojen s otopnou soustavou, postupně přizpůsobuje teplotu přívodu podle aktuální potřeby. Přitom je zajištěno, že si každý uživatel zachová požadovanou pokojovou teplotu, aniž by se musel zříkat navyklého komfortu.

 

Kontakt:

Techem, spol. s r. o.

Služeb 5

108 00  Praha 10 – Malešice

telefon: +420 272 088 777

info@techem.cz

www.techem.cz